ROVINJ SUB - DIVING CENTER

Course of diving, tours freediving, tours spearfishing

John Gilmore


  • Udaljenost od centra: 18 NM
  • Dužina: 50 metara
  • Najveća dubina: 45 metara
  • Najmanja dubina: 35 metara
Za ovaj se trgovački parobrod nepoznatog imena smatra da je jedan od prvih potonulih na istarskome dnu početkom Prvog svjetskog rata. Prema raspoloživim podacima znamo da je brod izgrađen u engleskom brodogradilištu i opremljen motorima J. Gilmore, po čemu je i dobio ime. Moguć je ulazak u samu olupinu koja je dobro očuvana. Danas olupina, duljine 50 metara i širine 8, leži na dubini od 45 metara sa gornjom palubom na dubini od 35 metera. Zbog udaljenosti od centra za ovaj brod organiziramo obilazak isključivo u dva zarona.